English Language
 
สนใจติดต่อ
บริษัท อีโคมารีน จำกัด
โทร :02-815-2060 ต่อ 1901-1905 
แฟ็กซ์ :02-815-3486 
อีเมล์ :info@ecomarine.co.th MAP
 

 

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

บริษัทฯ ให้บริการหลักด้านสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลภาวะทางน้ำเพื่อให้คนไทย ได้ใช้ประโยชน์ และ มีความสุขกับ แม่น้ำลำคลอง ทะเล หนองบึง หรือแหล่งน้ำ อื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในวัตนธรรม และ วิถีความเป็นอยู่ของคนไทย
วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ป้องกัน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ ความยั่งยืน
ภาระกิจ :
มุ่งมั่น รักษ์ใส่ใจ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ พร้อมแก้ไขปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย ทีมงาน และ เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเหมาะสม ในทุกสถานะการณ์

ข่าวสาร และกิจกรรม !!

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน

อีโคมารีนร่วมสนับสนุนงานของจังหวัดนครปฐมและวัดไร่ขิงโดยการนำเรือเก็บวัชพืช และผักตบชวา
M/VGrancevola3เข้าช่วยงานจัดเก็บผักตบชวาลอยน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณ วัดไรขิง จ.นครปฐม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
และบริษัทอีโคมารีน จำกัด

โดยบริษัทอีโคมารีนจำกัดได้เล็งเห็นว่าการเก็บผักตบชวาเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับท้องถิ่น และชุมชน เพราะการเก็บต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เช่น เรือเก็บผักตบชวา และรถแบ็คโฮซึ่งมีราคาสูงมาก บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ ปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต๑ ปทุมธานี ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์จัดเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก เป็นอุปกรณ์ต้นแบบ ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบเครื่องมือนี้ให้กับโครงการนี้นำไปใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นและชุมชนที่มีแหล่งน้ำขนาดเล็กในการลำเลียงผักตบชวา

 

โครงการ Clean Up the World

อีโคมารีน ร่วมสนับสนุนบริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (มหาชน) จำกัด
โดยการ นำเรือเก็บวัชพืช และผักตบชวา M/V Grancevola3 เข้าร่วมงานกิจกรรมเก็บขยะ ตลอดลำ
น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ณ ลานจอดรถราชนาวีสโมสร เขตพระนคร โดยกองทัพเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
กรมเจ้าท่า สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) สถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ รณรงค์งดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นี้

โครงการคืนความใสสู่ลำธาร

อีโคมารีน ร่วมสนับสนุนงานกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยการนำเรือ เก็บวัชพืช และผักตบชวา M/V Grancevola3
เข้าช่วยงานจัดเก็บ ผักตบชวาลอยน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต่อเรือยนต์เร็ว (Airboat)

อีโคมารีน ร่วมกับอู่ต่อเรือบริษัทเอเชี่ยน มารีน เซอร์วิสส์ (มหาชน) จำกัด ต่อ เรือยนต์เร็วระบบ ขับเคลื่อนแบบ Airboat ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเรือสำรวจ ตรวจการณ์ใน พื้นที่

เกร็ดความรู้!! การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของผักตบชวา

ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตได้เร็วมาก โดยสามารถเพิ่มปริมาณ
ครอบคลุม พื้นที่ผิวน้ำใน ๑ ตารางเมตร ได้ในระยะเวลา ๖๐ - ๗๐ วัน เมื่อสภาวะแวดล้อม
เอื้ออำนวย หรือเพิ่มจำนวนจาก ๑๐ ต้น เป็น ๖๐๐,๐๐๐ ต้น ภายในระยะเวลา
เพียง ๘ เดือน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ต่างๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.2554
บมจ.เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์นำอาหารกล่องน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ไป บริจาค ให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจช่วย น้าท่วม ณ โรงเรียนวัดนินสุขาราม เขตบางบอน โดย พ.อ. สมบูรณ์ ดีรอด ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหาร ราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ
บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีโค มารีน จำกัดรวมถึงพนักงานบริษัทฯทุกคนขอร่วมเป็นกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัย โดยได้นำ สิ่งของต่าง ๆ อาทิเช่น ส้วมลอยน้ำ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วย เหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมในจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยาส่งตรงถึงพื้นที่ชุมชน เทศบาลนครอโยธยา, อบต. วัดตูม รวมถึงวัดธรรมารามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรี อยุธยา มีอายุไม่ต่ำกว่า 400 ปี

โครงการจัดเก็บผักตบชวาในคลองหกวา บริเวณวัดคลองชัน หน่วยงาน ทหารนำโดย พ.อ.สงคราม ขุมทอง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 ได้นำเรือ จัดเก็บวัชพืช และผักตบชวา กรันเซโวล่า 2 ของ บริษัทอีโคมารีน จำกัด เข้าทำงานในพื้นที่คลองหกวา บริเวณ วัดคลองชัน เพื่อช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมเปิดทางน้ำไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
บ.อีโคมารีน และบ.เอเชียนมารีนร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วย การฟื้นฟู วัดญาณเวศกวัน เขตทวีวัฒนา จ.ปทุมธานี หลังจากถูกน้ำท่วม จนได้รับความ เสียหาย ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมดี ๆ ให้พนักงานได้ มาร่วม กันทำความ สะอาด บริเวณรอบ ๆ ของวัด


 
 
TOP
Ecomarine by Asimar-Globeco
Ecomarine.co.th, 128 moo 3 Suksawad Rd., Prasamutjedee, Samutprakarn 10290 Thailand 
Tel: (662) 815-2060 ต่อ 1902 Fax: (662) 815-3486
CopyAllRight © 2007 Ecomarine.co.th